SJS-logo

HEM ROLFSKÄRRS STUGBY FREDENSBORGS HERRGÅRD HÄLLEVIKS HAVSBAD MEDLEM
bilder

• Aktuellt

• Stadgar

• Bli medlem

• Kontakt
 
 

Kallelse till extra föreningsstämma tisdag 21 jan 2020 kl 18:00

Styrelsens proposition till extra stämman:

Stämman föreslås besluta att uppdra till styrelsen att försälja Rolfskärrs Stugby i syfte att frigöra kapital för att stärka och utveckla föreningens fortsatta verksamhet.

Extrastämman äger rum tisd. 21/1 kl. 18:00 (Kaffe o smörgås kl 17:45) i Odd Fellows lokal på Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm. (se karta här »). Mötet beräknas avslutas senast kl 19:15.

Anmälan senast 16 januari till:
Micke Johansson, SJS-Hotellen, 598 91 Vimmerby, Tel. 0492-306 00, e-post: medlem@sjs-hotellen.com

Dagordning kan hämtas här »

(2020-01-05)

Protokollet från SJS årsmöte 2019...

...kan rekvireras digitalt (eller i pappersform om så önskas) genom att skicka ett email till
medlem@sjs-hotellen.com (eller genom att kontakta oss på annat sätt).


2019 års broschyr...

Skickas i dagarna ut till alla våra medlemmar. (Den kan även laddas ned här »).

 
Broschyren innehåller bl.a information om vårt samarbete med tyska BSW och PostNord Plus.
(2019-03-01)

Föreningsstämma 2019

SJS årsmöte kommer att äga rum fredagen den 15 mars 2019 kl 15:00 (enklare förtäring från kl 14:00) i Odd Fellows lokal på Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm. (se karta här »).

Anmälan senast 12 mars till:
Micke Johansson, SJS-Hotellen, 598 91 Vimmerby, Tel. 0492-306 00, e-post: medlem@sjs-hotellen.com

Dagordning kan hämtas här »

Varmt välkomna!
(2019-01-22)

Personuppgiftshantering

Den 25 maj träder EU:s nya och strängare dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter vår nuvarande personuppgiftslag (PuL) när det gäller all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter »

(2018-05-02)

Protokollet från SJS årsmöte 2018...

...kan rekvireras digitalt (eller i pappersform om så önskas) genom att skicka ett email till
medlem@sjs-hotellen.com (eller genom att kontakta oss på annat sätt).


2018 års broschyr...

Är nu utskickad till alla våra medlemmar. (Den kan även laddas ned här »).

 
Broschyren innehåller bl.a information om vårt samarbete med tyska BSW och PostNord Plus.
(2018-02-27)

Kallelse Föreningsstämma 2018
SJS årsmöte äger rum lördagen den 17 mars 2018 kl 12.30 (lunch serveras från 11.30) i Odd Fellows lokal på Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm (se karta här »).

Anmälan senast 14 mars till:
Micke Johansson, SJS-Hotellen, 598 91 Vimmerby, Tel. 0492-306 00, e-post: medlem@sjs-hotellen.com

Dagordning kan hämtas här »

Varmt välkomna!
(2018-01-24)


Information angående automatisk medlemsavgiftsdragning;

Förutom de som betalar sin avgift via inbetalningskort, så erlägger många sin avgift genom att Nordea gör ett automatiskt avdrag på lönen eller pensionen. Denna tjänst kommer att upphöra inom kort eller har redan upphört för vissa (gäller ej de som är anställda på Green Cargo och InfraNord). För de som erhåller pension via SPV är avgiftsdragningen inte möjlig fr.o.m. oktober i år (2017) och vi kommer därför att genomföra dragningen för 2018 års avgift för pensionärerna redan nu i september!. Vi kommer alltså INTE att dra något nu i december som vi annars brukar göra normalt.

De som ej kunnat erlägga sin avgift via den automatiska dragningen kommer framledes att erhålla inbetalningskort istället. Kontakta oss gärna om ni har några frågor om detta.
(2017-08-31)

Protokollet från SJS årsmöte 2017...

...kan rekvireras digitalt (eller i pappersform om så önskas) genom att skicka ett email till
medlem@sjs-hotellen.com (eller genom att kontakta oss på annat sätt).


Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening, Fredensborg 120, 598 91 VIMMERBY, Tel. 0492-306 00, info@sjs-hotellen.com